Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2010

«Δε χρωστάμε σε κανέναν»

Το στίγμα της εκδήλωσης κι αυτό που τόνισε επανειλημμένως ο υποψήφιος δήμαρχος είναι το ανεξάρτητο του χαρακτήρα της παράταξης η όποια όπως επισήμανε στην ομιλία του «δεν χρωστάει σε κανέναν».
Φιλόδοξοι αλλά ρεαλιστικοί στόχοι
Ο κ. Αργύρης ξεκίνησε την ομιλία του σημειώνοντας πως η «Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Βορείων Τζουμέρκων», είναι ανεξάρτητη από κομματικά χρώματα, χρίσματα και στηρίξεις ενώ ανέλυσε και του στόχους της του οποίους χαρακτήρισε αυτονόητους, ρεαλιστικούς και φιλόδοξους.
Μερικοί απ' αυτούς, σύμφωνα με τον κ. Αργύρη είναι η διοικητική εξυπηρέτηση των δημοτών, που θα επιτευχθεί με τις υπάρχουσες και τις νέες υπηρεσίες που θα συσταθούν, η λειτουργική αποκέντρωση που, μαζί με την ψηφιακή τεχνολογία, θα συμβάλει στην υλοποίηση του στόχου, η στήριξη της κτηνοτροφίας και πτηνοτροφίας της περιοχής, η αειφόρος ανάπτυξη και στήριξη των επιχειρήσεων και η αξιοποίηση της χαράδρας του Αράχθου ποταμού.
«Πολλά από τα προηγούμενα, για να υλοποιηθούν, απαιτούν παρεμβάσεις με έργα, και έργα χωρίς μελέτες δε γίνονται, πάντα μέσα στα όρια των τωρινών στενών οικονομικών δυνατοτήτων. Άρα μετά την οριοθέτηση των στόχων η σύνταξη μελετών για έργα που δεν έχουν μελέτες είναι επιτακτική ανάγκη», είπε ο υποψήφιος δήμαρχος.
Σε ότι αφορά τον ΧΥΤΑ, ο κ. Αργύρης τόνισε πως θα δοθεί ο πρώτος λόγος στην τοπική κοινωνία και από την πλευρά της, η παράταξή του θα συμπορευθεί διεκδικητικά μαζί της, χωρίς συμβιβασμούς.

Συντάκτης: Αλέξανδρος Θεμελής - ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ