Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011

Το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο

Αγαπητοί συνδημότες καλή χρονιά. Η Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Βορείων Τζουμέρκων σας εύχεται ευτυχισμένο & δημιουργικό το 2011. Σας βεβαιώνουμε ό,τι θα είμαστε κοντά σας να σας ακούμε, να επιδιώκουμε λύσεις στα προβλήματά σας και να σας ενημερώνουμε.
Στις 02/01/11 στην έδρα του δήμου μας πραγματοποιήθηκε το πρώτο δημοτικό συμβούλιο με θέμα την εκλογή προεδρείου & οικονομικής επιτροπής.
Παρόντες 26,απών 1,ψήφισαν 26.
Πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου: Τσιαμπούλας Κων/νος - Σύγχρονος Δήμος (έλαβε 24 ψήφους,2 λευκά).
Αντιπρόεδρος δημοτικού συμβουλίου: Νικολού Αιμιλία - Ανεξ. Δημοτική Κίνηση Β. Τζουμέρκων (έλαβε 24 ψήφους,2 λευκά).
Γραμματέας δημοτικού συμβουλίου: Γκεσούλη Αλεξάνδρα - Ανεξ. Δημοτική Κίνηση Β. Τζουμέρκων (έλαβε 24 ψήφους,2 λευκά).

Τακτικά μέλη Οικονομικής επιτροπής

 1.Μολώνη Παναγιώτα - Σύγχρονος Δήμος (έλαβε 24 ψήφους).
 2.Τάτσης Δημήτριος - Σύγχρονος Δήμος (έλαβε 24 ψήφους).
 3.Κώτσιας Γεώργιος - Σύγχρονος Δήμος (έλαβε 24 ψήφους).
 4.Γκορτζής Σταύρος - Σύγχρονος Δήμος (έλαβε 24 ψήφους).
 5.Βάσιος Άγγελος - Ανεξ. Δημοτική Κίνηση Β. Τζουμέρκων (έλαβε 20 ψήφους).
 6.Τσόδουλος Βασίλειος - Ανεξ. Δημοτική Κίνηση Β. Τζουμέρκων (έλαβε 22 ψήφους).
Αναπληρωματικά μέλη Οικονομικής επιτροπής:
 1.Αργύρης Ιωάννης - Ανεξ. Δημοτική Κίνηση Β. Τζουμέρκων (έλαβε 24 ψήφους).
 2.Γκρέστας Παναγιώτης -Ανεξ. Δημοτική Κίνηση Β. Τζουμέρκων (έλαβε 23 ψήφους).
 3.Τραγουδάρας Λάμπρος - Σύγχρονος Δήμος (έλαβε 23 ψήφους).
 4.Μέγας Ευάγγελος - Σύγχρονος Δήμος (έλαβε 22 ψήφους).
 5.Σόντη Ουρανία - Σύγχρονος Δήμος (έλαβε 22 ψήφους).

Η παράταξή μας ομόφωνη & ενωμένη θα είναι «Θετική στα θετικά, αμείλικτη στα αρνητικά.» για το καλό του δήμου μας. Θα παρακολουθούμε τις προεκλογικές εξαγγελίες και το βαθμό υλοποίησης του προγράμματος του ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. Σεντελέ. Για μας δεν αποτελεί δικαιολογία το ότι βρισκόμαστε σε καιρό κρίσης. Κι αυτό για τον απλούστατο λόγο ότι οι εκλογές κερδήθηκαν με βάση συγκεκριμένο πρόγραμμα, όταν όλοι γνώριζαν τις διαστάσεις της κρίσης, εντούτοις άλλοι ήταν φειδωλοί στα λόγια τους κι άλλοι προέβαιναν σε μεγάλες εξαγγελίες, καλλιεργώντας ανάλογες προσδοκίες".