Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2011

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικου ΣυμβουλίουΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ: Πράμαντα Ιωαννίνων ΤΚ 440 01
ΤΗΛ.: 2659 0 61231   FΑΧ:2659 0 61421
Εmail: dimos@pramanta.gr

Πράμαντα,19/01/2011                       Αριθ. Πρωτ.: 312 


ΠΡΟΣ
Τους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου   Βορείων  Τζουμέρκων & Τους προέδρους   Συμβουλίων και Εκπροσώπους Τοπικών  Κοινοτήτων Του Δήμου

      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει την 23η/01ου/2011 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :
1.                     Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου: «Ολοκλήρωση παραδοσιακής
μορφής κεντρικής πλατείας Πραμάντων».
2.                     Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του  έργου:  «Ανάδειξη
διαδρομής Πέντε Βρύσες-Μεγάλη-Δημοτικό Σχολείο Τ.Δ. Πραμάντων».
3.          Ορισμός μελών Α/βμιας και Β/βμιας Επιτροπής Ελεγχου σταυλισμού
ζώων και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων.
4.                     Ορισμός μελών Δ.Σ. Λαογραφικού Μουσείου Συρρακιωτών Πρέβεζας
«Απόστολος Ρίζος».                                  _
5.                     Ορισμός Επιτροπών παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών και δημοτικών
έργων.
6.                     Καθορισμός αυτοτελών οικισμών του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων.
7.                     Ενοικίαση καταστημάτων «Εκθετήρια Τοπικών Προϊόντων Πραμάντων».
8.                     Ενοικίαση Δημοτικού Καταστήματος Κορίτιανης (καφενείο).
9.                     Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας.
10.            Παραχώρηση χώρων και γραμματειακής υποστήριξης στις δημοτικές
παρατάξεις (Το θέμα τίθεται από την μείζονα αντιπολίτευση).
11.              Απόψεις και προτάσεις επί της Μελέτης «Αξιολόγηση θέσεων για τη χωροθέτηση του εργοστασίου ΑΣΑ Ηπείρου και του ΧΥΤ Υπολειμμάτων».
12.             Αιτήσεις Δημοτών. 
Στη συνεδρίαση αυτή προσκαλείται να παρευρεθεί και ο κ. Δήμαρχος, στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα πρόσκληση.Σημείωση: Έγγραφα και γενικότερα στοιχεία σχετικά με τα ανωτέρω θέματα θα διατίθενται στους δημοτικούς συμβούλους στην έδρα του Δήμου (Αρμόδια υπάλληλος η κ. Μεράντζα Παναγιώτα).
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ