Κυριακή, 13 Φεβρουαρίου 2011

Τετάρτη 9/2/2011 : Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικου Συμβουλίου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Ταχ. Δ/νση Πράμαντα
Ταχ. Κώδικας 44001
Πληροφορίες Ιωάννης Σεντελές
Τηλέφωνο: 2659061231
FΑX : 265906124

Πράμαντα, 04/02/2011 Αριθ. Πρωτ: 851
ΠΡΟΣ:
1.           Τους Δημοτικούς Συμβούλους του
Δήμου Βορείων Τζουμέρκων.
2.     Τους προέδρους Συμβουλίων και
Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων,
(θέμα 2° και 11° όλοι, Θέμα 7° - Πραμάντων,
Πλατανούσας, Ελληνικού, Ματσουκιού,
Θέμα 8°' 9° και 10° Πραμάντων,
Θέμα 12°-Βαθυπέδου, Θέμα 13°-Ραφταναίων).
3.  Τα Τοπικά Συμβούλια Νέων


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει την 9η/02ου/2011 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :
1.                        Καθορισμός πιστωτικού ιδρύματος για την οικονομική διαχείριση του
Δήμου.
2.                        Καθορισμός λειτουργίας υπηρεσιακών μονάδων στις Τοπικές Κοινότητες.
3.                        Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών.
4.                        Ορισμός Δημοτικών συμβούλων ως μέλη του Συντονιστικού Τοπικού
Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.
5.                        Καθορισμός   ανώτατου   χρηματικού   ορίου   κλήσεων   Δημάρχου   και
Αντιδημάρχων για χρήση κινητής τηλεφωνίας.
6.                        Συνενώσεις Σχολικών Μονάδων.
7.                        Έγκριση   απολογισμού   έτους   2010   Σχολικής   Επιτροπής   Γυμνασίου
Πραμάντων.
8.                        Έγκριση  απολογισμού έτους 2010 Διαχειριστικής Επιτροπής Κέντρου
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πραμάντων.
9.                        Έγκριση παραδοσιακών Εκδηλώσεων, Αποκριάς — Καθαράς Δευτέρας.
10.                Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις
δρόμων εντός του οικισμού» της πρώην Κοινότητας Ματσουκιού.
11.                Ενοικίαση κέντρου υποδοχής και εστίασης Τ.Κ. Βαθυπέδου (Καφενείο -
Οβελιστήριο).
12.                Ενοικίαση αίθουσας Πνευματικού Κέντρου Τ.Κ. Ραφταναίων.
13.                Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης Εργοστασίου  επεξεργασίας ΑΣΑ
Ηπείρου, ΧΥΤΥ, ΧΥΤΑ Ελληνικού.
Στη συνεδρίαση αυτή προσκαλείται να παρευρεθεί και ο κ. Δήμαρχος, στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα πρόσκληση. 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου            
ΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ