Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011

«Όχι» ΧΥΤΥ στο Ελληνικό


 Η παράταξη μας είχε πάει στο Δημοτικό συμβούλιο της Κυριακής 23 Ιανουαρίου για το θέμα του ΧΥΤΥ με συγκεκριμένες θέσεις που προέκυψαν μετά από τρίωρη και πλέον συζήτηση, με όλα τα μέλη μας, αλλά και την επιτροπή αγώνα την οποία είχαμε καλέσει.
Δυστυχώς το τόσο σοβαρό θέμα, η νέα δημοτική αρχή το είχε τελευταίο στην ημερήσια διάταξη. Αποτέλεσμα να μη συζητηθεί μιας και ο Δήμαρχος έπρεπε να παραβρεθεί….. σε κοπή πίττας Συλλόγου.
Το βράδυ της Δευτέρας στα Γιάννενα συναντήθηκαν τελικά ο Δήμαρχος κ. Σεντελές , ο κ. Αργύρης ,ο κ. Σταύρου και συζήτησαν το θέμα ΧΥΤΥ. Οι τελικές θέσεις του Δήμου Β. Τζουμέρκων που θα επικυρωθούν  από το Δημοτικό συμβούλιο - ΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΝ  οι  ΑΡΧΗΓΟΙκαι είναι και θέσεις της ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ μας είναι οι παρακάτω:
Σε καμιά περίπτωση ο υπό κατασκευή ΧΥΤΑ του Ελληνικού να μην μετατραπεί σε ΧΥΤΥ, όπως άλλωστε προβλέπεται και στις εξ αρχής προϋποθέσεις της μελέτης. Στηρίζει, τους κατοίκους και τους φορείς του Ελληνικού (το Λοζέτσι ανήκει πλέον στα όρια του-καλλικράτειου Δήμου) στο να μην κατασκευαστεί ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) εκεί.  Ειδικότερα, για τη Μελέτη «Αξιολόγηση θέσεων για τη χωροθέτηση του εργοστασίου ΑΣΑ Ηπείρου και του ΧΥΤ  Υπολειμμάτων», ακόμη τα εξής:

1. Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων και οι κά­τοικοι της περιοχής αντιτίθενται στη λει­τουργία του ΧΥΤΑ του Ελληνικού, ο οποίοςκατασκευάζεται με τον παράνομο και άδικο τρόπο, που όλοι γνωρίζουμε. Βρίσκονται σε  ετοιμότητα, παρακολουθώντας από κοντά τις εξελίξεις και αναμένοντας τις αποφάσεις των σχετικών δικαστηρίων,στο οποία έχουν προσφύγει ή θα προσφύγουν εφόσον χρειαστεί (Συμβούλιο Επικρατείας- Ευρω­παϊκά Δικαστήρια).

2. Η χωροθέτηση του Εργοστασίου Επεξερ­γασίας ΑΣΑ Ηπείρου να γίνει κατά κύριο λόγο με κριτήρια τεχνικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά και να μην υπερισχύσουν τα οικονομικά. Να αποτελεί προϊόν μιας ολο­κληρωμένης θεώρησης της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων που θα προβλέπει κατ' εξοχήν τη διαλογή στην πηγή. Οι διαδικασίες να προχωρήσουν άμεσα χωρίς κωλυσιερ­γίες ή άλλες σκοπιμότητες

3. Να κατασκευαστεί το εργοστάσιο και ο ΧΥΤΥ στην ίδια περιοχή, χωρίς αξιοποίηση των υπαρχόντων ΧΥΤΑ.

4. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα ορίσει Επι­τροπή, η οποία θα παρακολουθεί στενά την επικαιρότητα γύρω απ' το εν λόγω θέμα και θα ενημερώνει έγκαιρα τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους κατοίκους.