Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2011

Παραχώρηση γραφείων στις παρατάξεις της μειοψηφίαςΗ Δημοτική Αρχή , στα πλαίσια και των όσων προβλέπει ο «Καλλικράτης» είναι ακόμη αρνητική  για παραχώρηση γραφείων κάλυψης των αναγκών της Αντιπoλίτευσης.
 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ

Ιωάννινα 25/01/2011
ΠΡΟΣ Δήμαρχο Β Τζουμέρκων                                

Θέμα: Παραχώρηση χώρων και γραμματειακής υποστήριξης στις δημοτικές παρατάξεις (Το θέμα τίθεται από την μείζονα αντιπολίτευση).

Σύμφωνα με το ως άνω θέμα  και για ευνόητους λόγους αποδοτικότερης λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, αναμένουμε την υλοποίηση της προβλεπόμενης διάταξης του Νόμου
«Ν. 3852/2010, άρθρο 66, $7».
Εξάλλου υπάρχουν αχρησιμοποίητα κτίρια σε τοπικές κοινότητες του Δήμου καθώς και εξοπλισμός.
Είμαστε στη διάθεσή σας για λεπτομέρειες υλοποίησης της διάταξης.
 
Σε αντίθετη περίπτωση θα διερευνήσουμε τη νόμιμη διεκδίκηση της διάταξης μέσω άλλων νομίμων οδών.
Το γεγονός και μόνο οτι στη παράταξη της μείζωνος αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου, με είκοσι εκλεγμένα μέλη στο Δημοτικό Συμβούλιο και  στις 24 τοπικές κοινότητες δεν παραχωρείτε χώρος με τα  στοιχειώδη νόμιμα και προβλεπόμενα ώστε να  λειτουργεί προς όφελος του Δήμου μας ας εκτιμηθεί απο τους Συνδημότες μας .

Ο Δημοτικός Σύμβουλος

       Γιάννης Αργύρης..........