Τρίτη, 8 Μαρτίου 2011

Ο κ. Σεντελές εχει εκλεγεί Δήμαρχος Β. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ η της κοινότητας ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ ;;;;


"Ισόρροπη"!!! αντιμετώπιση Τοπικών Κοινοτήτων, Δήμου Β.Τζουμέρκων";;;
Σε απάντηση εγγράφου της αιρετής περιφέρειας Ηπείρου, όπου ζητούσε να της προταθούνε έργα για το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων, ο Δήμαρχος χωρίς να προηγηθεί συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο, πρότεινε στην Περιφέρεια τα κάτωθι έργα (ακολουθούνε πίνακες):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Επισημάνσεις και εύλογα ερωτήματα για τους παραπάνω πίνακες:
    1. Προτείνονται συνολικά 30 έργα, για τις 24 Τοπικές Κοινότητες.Τα εννέα από αυτά (περίπου το 1/3) αφορά την Τοπική Κοινότητα Πραμάντων, ούτε καν τις Τοπικές Κοινότητες Ραφταναίων και Αμπελοχωρίου του πρώην Δήμου Πραμάντων. Για την πρώην Κοινότητα Βαθυπέδου ούτε καν ένα προτεινόμενο έργο.
2.  Από τα 30 έργα που προτείνονται, τα 19 έχουν μελέτες, που συντάχθηκαν από τους πρώην συννενούμενους Δήμους και Κοινότητες, συγκεκριμμένα:
3 από την πρώην Κοινότητα Καλαρρυτών,
1 από τον πρώην Δήμο Κατσανοχωρίων,
4 από τον πρώην Δήμο Τζουμέρκων,
2 από την πρώην Κοινότητα Ματσουκιού,
8 από την πρώην Κοινότητα Συρράκου
και μόνο μία έχει συνταχθεί από τον πρώην Δήμο Πραμάντων και αυτή επί Δημαρχίας του κου Χρήστου Τσακτσίρα.

3.  Από τα 30 έργα που έχουν προταθεί στη Περιφέρεια, τα έντεκα δεν έχουν μελέτες και προφανώς θα συνταχθούν τώρα. Στο έγγραφο προς την Περιφέρεια, αναφέρονται ως μελέτες υπό σύνταξη, ενώ σχετικό θέμα ημερήσιας διάταξης για ανάθεση σύνταξης, δεν έχει έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, φαίνεται θα τις συντάξει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Από τις έντεκα μελέτες που θα συνταχθούν, οι οχτώ αφορούν έργα για την Τοπική Κοινότητα Πραμάντων. Φαίνεται οι άλλες Τοπικές Κοινότητες ούτε είχαν, ούτε έχουν ανάγκες για έργα.
4.  Ποιο το κριτήριο για τις προτεινόμενες πηγές χρηματοδότησης των έργων; μήπως και σ' αυτό το σημείο έγινε διαχωρισμός σε "παιδιά και αποπαίδια"

5.  Τελικά μελέτη αποχέτευσης διαθέτει μόνο η πρώην Κοινότητα Συρράκου; Και αν οι άλλες Τοπικές Κοινότητες δεν έχουν, δεν πρέπει να συνταχθούν και να ενταχθούν σε πρόγραμμα; Εκτός και αν το πρόβλημα αποχέτευσης υπάρχει μόνο στο Συρράκο, που κατοικείται περιοδικά. Άλλες Τοπικές Κοινότητες δεν αντιμετωπίζουν ίδια "προβλήματα";


  
      ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΛΟΓΙΚΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ κ. ΣΕΝΤΕΛΕ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ . 
      ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΠΟΥΝΕ ΣΤΙΣ  ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ 23 ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ  ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΔΕΧΤΟΥΝΕ ΤΟ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. 
       ΙΣΩΣ ΝΑ ΕΙΧΕ ΜΑΘΕΙ  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΔΙΝΕ ΛΟΓΟ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ. 
ΠΡΕΠΕΙ ΟΜΩΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΤΙ  ΚΑΤΣΑΝΟΙ _ ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΕΣ - ΣΥΡΡΑΚΙΩΤΕΣ ....... .......  κάποια στιγμή τιμωρούν!!!!

ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΤΑΘΕΙ:

 ........................................................................................

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ -ΔΗΜΑΡΧΟΥ
...........................................................................................................................................
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Ιωάννινα 4-1-2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ                                   
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ........
        
Αξιότιμε κ. Δήμαρχε
Με την ευκαιρία της αρχής τον Νέου Έτους, σας εύχομαι Υγεία, Προσωπική και Οικογενειακή Ευτυχία, καθώς και κάθε επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα. Με την παρούσα επιθυμώ να σας ενημερώσω ότι η νέα αρχή της αιρετής Περιφέρειας έχει ξεκινήσει τη συλλογή των πρωτογενών στοιχείων βάσει των οποίων θα συνταχθεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της αναπτυξιακής πολιτικής της Περιφέρειας μας για την επόμενη τριετία 
Με  δεδομένο   ότι   η   δομή  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  απαρτίζεται ενδεικτικά από τους παρακάτω αναφερόμενους άξονες
*  Προστασία του περιβάλλοντος
Βελτίωση της ποιότητας ζωής
*  Οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση   
*Ενίσχυση της κοινωνικής μέριμνας, και
Μέτρα για την υγεία, την παιδεία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό
είναι αναγκαίο να μας γνωρίσετε σε πρώτη φάση τις απόψεις σας - προτάσεις σας, ώστε αφ ' ενός να προωθηθεί η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής της αρμοδιότητας σας και αφ ' ετέρου να εξυπηρετηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ανάγκες των πολιτών.
H ταξινόμηση των υπό προώθηση έργων θα γίνει κατ' αρχάς με βάση τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα στα οποία είναι εφικτό να ενταχθεί η υλοποίηση τους, αφού ληφθούν υπ' όψιν και: α) η απαιτούμενη διασύνδεση τους με τις εθνικές (τομεακές και περιφερειακές) αναπτυξιακές προτεραιότητες, β) η αποδοχή τους από τις τοπικές κοινωνίες, και γ) ο βαθμός ωριμότητας τους.
Η περαιτέρω εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος θα αποτελέσει αντικείμενο ευρύτερης διαβούλευσης και εκτίμησης από το επικείμενο Αναπτυξιακό Συνέδριο το οποίο σχεδιάζεται και προγραμματίζεται από τη νέα Περιφερειακή Αρχή.
Για τον καλύτερο συντονισμό και την αποδοτικότερη οργάνωση της όλης διαδικασίας, ορίζουμε ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων σας την 11η Φεβρουαρίου 2011.
Παραμένω στη διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε.  
Με Εκτίμηση
Αντιπεριφερειάρχης Ιωαννίνων
Τατιάνα Καλογιάννη - Σταύρου

...........................................................................................................................