Κυριακή, 20 Μαρτίου 2011

Πρώτες κρατικές επιχορηγήσεις στους νέους Δήμους

 

 1.Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κρατική Επιχορήγηση) για Λειτουργικές και Γενικές Δαπάνες φλεβάρη                  
 Δήμος: ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                           
173.962,31
Δήμος: ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                          
252.671,16
Δήμος: ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                          
137.514,03
Δήμος: ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                                 
373.684,62
Δήμος: ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                    
1.620.125,66
Δήμος: ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                           
225.512,76
Δήμος: ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                          
136.850,82
Δήμος: ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                             
273.234,33


2.Πρώτη Δόση Κρατικής επιχορήγησης το 2011, για λειτουργικές ανάγκες των Σχολείων

 Δήμος: ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                           
20.587,77
Δήμος: ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                          
25.610,57
Δήμος: ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                          
21.697,07
Δήμος: ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                                 
55.385,34
Δήμος: ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                    

407.804,70
Δήμος: ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                           

33.482,65
Δήμος: ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                          
39.524,43
Δήμος: ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                             
46.887,10