Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011

ΧΥΤΑ

 Επειδή πιστεύουμε ότι το θέμα του ΧΥΤΑ δεν είναι μόνο ζήτημα της Τοπικής Κοινότητας Ελληνικού, αλλά ζήτημα ολόκληρου του Δήμου και ένα από τα πλέον σοβαρά, αν όχι το πρώτο, προτείνουμε άμεσα να οργανωθεί και υλοποιηθεί Γενική Συνέλευση στην έδρα του Δήμου, με συμμετέχοντες από ολόκληρο το Δήμο, για λήψη αποφάσεων και τρόπων υλοποίησης. Τα μηνύματα που παίρνουμε είναι άκρως ανησυχητικά.