Σάββατο, 2 Απριλίου 2011

Κατανομές και Κατάργηση Νηπιαγωγείου !!!!

Κατανομή Πιστώσεων σε Σχολεία και κατάργηση Σχολικής μονάδας

 -- Θα περιμέναμε μια πιο αναλογική και αξιοκρατική κατανομή των χρημάτων  της πρώτης δόσης του Υπουργείου, για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολικών μονάδων.
  Σωστά να ληφθεί και το αριθμητικό κριτήριο των μαθητών στα σχολεία για την κατανομή των χρημάτων. Όσο πιο πολλοί μαθητές σένα σχολείο, τόσο μεγαλύτερες ανάγκες.
Αλλά δεν θέλουνε να ζεσταθούνε και τα δύο παιδιά που μπορεί να έχει μία τάξη; 

--Μήπως πρέπει να παρέμβουμε ως Δήμος, με σκοπό να μην καταργηθεί το Νηπιαγωγείο στο Ελληνικό; Με την κατάργηση του Νηπιαγωγείου θα ακολουθήσει το κλείσιμο και του Δημοτικού; Ποια παιδιά θα φοιτήσουν στο Δημοτικό χωρίς Νηπιαγωγείο;