Σάββατο, 2 Απριλίου 2011

Τακτοποιήσεις, ( Προεκλογικές δηλαδή..... υποχρεώσεις)

    " Προεκλογικές «τακτοποιήσεις"

Από τις προεκλογικές υποσχέσεις της πλειονοψηφήσασας  παράταξης, τώρα που είναι δημοτική αρχή, άλλες είναι εφικτές να γίνουν π.χ. απόσυρση δικαστικών υποθέσεων για καταπατήσεις κοινοτικών εκτάσεων, αλλά και για αυτές που δεν είναι εφικτές να γίνουν π.χ. προσλήψεις προσωπικού, νέες υποσχέσεις στους ενδιαφερόμενους με ‘’διεκδικητικές’’ αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, που ο νόμος τις απαγορεύει.

Α) Συγκεκριμένα για την πρώτη περίπτωση,  στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 21/3/2011 υπήρχαν τρία θέματα της ημερήσιας διάταξης, το 27ο, 28ο και 29ο (βλέπε ημερήσια διάταξη) που ο Δήμαρχος εισηγήθηκε και το Δ.Σ. ψήφησε κατά πλειοψηφία, να αποσυρθούν οι δικαστικές υποθέσεις έναντι ιδιωτών που είχαν καταπατήσει δημοτικές εκτάσεις, σύμφωνα με απόφαση της Δημαρχιακής επιτροπής,  πρώην Δήμου  Κατσανοχωρίων και είχαν πάρει το δρόμο της δικαστικής διερεύνησης  και τελικής απόφασης. Βέβαια θα διερωτώνται οι δημότες: γιατί εσείς οι Σύμβουλοι δεν αφήνετε τα δικαστήρια να διερευνήσουν τις καταγγελθείσες καταπατήσεις; που θα μπορούσαν πέραν της προστασίας των Δημοτικών εκτάσεων, να λειτουργήσουν αρνητικά σε νέους φιλόδοξους «καταπατητές».
Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, άργησε ο πρώην Δήμος από όταν έλαβε τις αποφάσεις,  να τις προωθήσει δικαστικά.  Το σκεπτικό του ουσιαστικά δεν είναι αν έγιναν οι καταπατήσεις ή όχι, αλλά το γεγονός ότι η πρώην Δημοτική αρχή, τις προώθησε  δικαστικά στο τέλος της θητείας της. Παρότι βέβαια  το τελευταίο να έρχεται σε αντίφαση, με τα πρώτα επτά θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπου οι προτεινόμενες παρατάσεις έργων είχαν υποβληθεί, ως αιτήματα στους πρώην Δήμους, ακόμα και στις 31/12/2011 και η πλειοψηφούσα παράταξη με εισήγηση του Δημάρχου τις δέχτηκε, όπως εξάλλου έκανε και η δική μας Δημοτική παράταξη.
Θα πιστεύαμε ότι ο σημερινός Δήμαρχος έχει ως «φιλοσοφία»  να τον πηγαίνουν και να μην πηγαίνει στα δικαστήρια δημότες, αλλά και εκεί   διαψευσθήκαμε, άλλα είναι τα κριτήρια του Δημάρχου. Λέτε να είναι προεκλογικές «τακτοποιήσεις»;
Όχι,  γιατί;
Στην ίδια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο 20ο θέμα, δημότης τοπικής Κοινότητας που καταπάτησε Δημοτική έκταση, σύμφωνα με την εισήγηση Αντιδημάρχου, εισηγήθηκε η πλειοψηφούσα παράταξη, να δρομολογηθούνε οι νόμιμες προβλεπόμενες περαιτέρω διαδικασίες.

Β) Ο νόμος 3899, άρθρο 3, παράγραφος 4, περίπτωση δ, αναφέρει: «Οι εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζονται κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις 2010». Στον ενοποιημένο Δήμο μας, βάσει του προηγούμενου νόμου, πρέπει να εργασθούν για το έτος 2011, μόνο δύο άτομα, ορισμένου χρόνου. Θα διερωτάσθε γιατί ο Δήμαρχος πρότεινε οκτώ; Πιθανώς να είναι τρόπος  αντιμετώπισης των σημερινών δυσκολιών που του παρουσιάζονται, λόγω των προεκλογικών του υποσχέσεων.
Συμφωνούμε για τις υπαρκτές ανάγκες του νέου Δήμου. Οπότε όχι μόνο οχτώ, αλλά δέκα οχτώ άτομα να προσληφτούνε, τόσο  για λόγους ανεργίας όσο και για λόγους αναγκών. Αλλά γνωρίζουμε επίσης, ότι υπάρχουν άλλοι εφικτοί τρόποι για να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα του Δήμου, δηλαδή υπάρχουν λύσεις. Τόσα χρόνια εξάλλου τους εφαρμόζανε οι πρώην Δήμοι και Κοινότητες, τώρα γίνανε ακατάλληλοι;