Τετάρτη, 27 Απριλίου 2011

Εκμίσθωση Βοσκοτόπων

 Εκμίσθωση Βοσκοτόπων

          Στην συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Β. Τζουμέρκων στις 28/3/2011, με θέμα «καθορισμός όρων δημοπράτησης βοσκοτόπων», πάρθηκε η απόφαση με αριθμό 19/2011.
          Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, ο Δήμαρχος εισηγήθηκε για την εκμίσθωση των βοσκοτόπων της Τοπικής Κοινότητας Συρράκου, με ονομασία: «Γκούβα-Λεπριάρο», το αρχικό ποσό δημοπράτησης να είναι 2.000 Ευρώ.
          Ακριβώς ο ίδιος βοσκότοπος, πέρυσι μισθώθηκε από την τότε Κοινότητα Συρράκου,  (όπως και τα προηγούμενα χρόνια) με αρχική τιμή δημοπράτησης , το ποσό των 5.300 Ευρώ. (Ποσοστό μείωσης 265%).
          Το ερώτημα είναι, γιατί φέτος, στα νέα δεδομένα του διευρυμένου Δήμου, η τιμή μειώθηκε  κατά 3.300 Ευρώ; Ποσό όχι και τόσο ευκαταφρόνητο . Θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε μία μικρή μείωση της τάξεως των 100-200 Ευρώ (όπως εξάλλου έγινε στους υπόλοιπους βοσκότοπους ) λόγω της παρούσας οικονομικής συγκυρίας, αλλά τα 5.300 Ευρώ να γίνουν 2.000 Ευρώ, δύσκολα το κατανοεί κάποιος.
          Γιατί, και πού «πήγαν» τα 3.300 Ευρώ;
          Στην ίδια συνεδρίαση και πριν την ψηφοφορία, σε ερώτηση μέλους της επιτροπής  από την παράταξή μας για το ύψος των τιμών, του απαντήθηκε ότι οι φετινές είναι ίδιες με τις περσινές.!!!