Σάββατο, 2 Απριλίου 2011

……ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΩΝ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ……..

----Το έχουμε γράψει και σε άλλο θέμα στο Blogs.Όμως ειπώθηκε και στη συνεδρίαση του τελευταίου Δημοτικού Συμβούλιου. Συγκεκριμένα από τα 30 συνολικά έργα που πρότεινε ο Δήμαρχος για τον Δήμο μας στην Περιφέρεια Ηπείρου, τα εννέα έργα από αυτά, προτείνονται για την τοπική Κοινότητα Πραμάντων. Από αυτά τα εννέα, τα 8 είναι χωρίς μελέτη  και το 1 που έχει μελέτη  είχε συντάξει ο προηγούμενος δήμαρχος Πραμάντων (αυτό έτσι για να σας γνωρίσουμε πόσες μελέτες έχει ετοιμάσει ο Δήμαρχος μας ως  Δήμαρχος Πραμάντων). Ο προϋπολογισμός  γι’ αυτά  τα έργα περίπου στα 9.000.000,00  ευρώ, ενώ  αντίστοιχα για τον πρώην Δήμο Τζουμέρκων προτάθηκαν 4 έργα που είχαν μελέτες, με προϋπολογισμό τα 200.000,00 ευρώ. Προφανώς έτσι αντιλαμβάνεται ο Δήμαρχος μας την ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής των Βόρειων Τζουμέρκων……. Και άντε να πούμε πως η Πράμαντα είναι η έδρα του Δήμου, έχει περισσότερους μόνιμους κατοίκους, έχει τουρισμό και πρέπει τα έργα αυτά να γίνουν …. Να συμφωνήσουμε χάριν της συνέχειας του κειμένου, αλλά και για την καλή μας θέληση που πάντα έχουμε……Όμως η πρόταση της παράταξης μας να ορισθεί για την έδρα ενός από τα νομικά πρόσωπα του νεοσύστατου Δήμου, είτε οι ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΕΣ είτε το ΚΑΛΕΝΤΖΙ είτε το ΕΛΛΗΝΙΚΟ είτε το ΜΑΤΣΟΥΚΙ είτε το ΣΥΡΡΑΚΟ είτε οι ΚΑΛΛΑΡΥΤΕΣ είτε κάποια άλλη τοπική Κοινότητα και όχι και αυτή στην ΠΡΑΜΑΝΤΑ,  δε μπορούμε να καταλάβουμε γιατί δεν έγινε δεκτή?????
 Θεωρούμε πως ο Δήμαρχος πρέπει να βλέπει και την αποκέντρωση  των υπηρεσιών και της διοίκησης των νομικών προσώπων και σε άλλες τοπικές Κοινότητες του Δήμου, που έχουν την υποδομή. Εξάλλου μέχρι και πρότινος  κάποιες από αυτές ήταν έδρες Δήμων  και προφανώς μπορούν να φιλοξενήσουν σήμερα τις δραστηριότητες οποιασδήποτε υπηρεσίας ή νομικού προσώπου……