Σάββατο, 2 Απριλίου 2011

Οι δικοί μας ...και οι άλλοι


Ρόλος Τοπικών Συμβουλίων και εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων
Ειλικρινά πότε για ομοειδή θέματα γίνονται δεκτές οι εισηγήσεις των Τοπικών Κοινοτήτων και πότε όχι;
Μήπως σχετίζεται με ποια Δημοτική παράταξη έχει εκλεγεί ο κάθε Τοπικός;
-Καταθέτουν όλοι οι πρόεδροι και εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων, στεφάνια σε Εθνικούς επετείους πέραν του Δήμου;  ή μόνο της πλειονοψηφήσασας παράταξης;
- Έχουν γραφεία και τα αντίστοιχα κλειδιά όλοι οι πρόεδροι και εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων; ή μόνο της πλειονοψηφήσασας  παράταξης;
-Έχουν λόγο στη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων, όπως οι απόκριες; ή μόνο της πλειονοψηφήσασας παράταξης;
Πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι εκλογές τελειώσανε και  η λειτουργία του νέου «Καλλικρατικού» Δήμου, θέλει όλους τους τοπικούς μαζί,  χωρίς διακρίσεις, να συνεργάζονται με το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο, για το καλό του Δήμου. Ο ρεβανσισμός δεν πρέπει να διακρίνει την πλειοψηφούσα παράταξη και τον Δήμαρχο.