Κυριακή, 8 Μαΐου 2011

2ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ!!!

Μετά το πρώτο επιστημονικό Συνεργάτη του Δημάρχου ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ
ο Δήμαρχος προχώρησε νόμιμα στην πρόσληψη και δεύτερου ειδικού  συνεργάτη επί οικονομικών θεμάτων, του οποίου οι οικονομικές  απολαβές μαζί με την ασφάλεια του θα ανέρχονται στο ποσό των 30.000€ περίπου ετησίως. Άλλα τόσα ευρώ θα εκταμιεύσει περίπου ο Δήμος ετησίως, για αμοιβή του άλλου ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου.  
 ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΘΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 30.000 ΕΥΡΩ /ΕΤΟΣ !!!!