Κυριακή, 8 Μαΐου 2011

Επιχορηγήσεις στο Δήμο μας μηνός Απριλίου

1.Επιχορήγηση Δήμων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2011 προς κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού
 
2. Δεύτερη Κατανομή ποσού 30.000.000.00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2011 σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.
 

3.Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, για το μήνα Απρίλιο 2011.4.Επιχορήγηση Δήμων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2011

                                      5.εξόφληση οφειλών

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
--Επιχορηγήσεις
Ο Δήμος μας επιχορηγήθηκε από το Κράτος κατά το μήνα Απρίλη, με τα παρακάτω ποσά :
Α) Από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών για το μήνα Απρίλιο 2011 με το ποσό των 171.562,31 €.
Β) Μία δόση των 26.233,36 € για τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.
Γ) Για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού μερικής  απασχόλησης, δόση που ανέρχεται στο ποσό των 14.000 €.
Δ) Δόση για εξόφληση οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου το ποσό των 139.201,67 € από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Ε) Από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2011 δεύτερη δόση του ποσού των 20.587,77 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου.
Σύνολο περίπου: 370.000 ευρώ.
Η παρουσίαση αυτών των οικονομικών στοιχείων έγινε, γιατί η  παράταξή μας επιθυμεί να κρατά ενήμερους τους συνδημότες μας για τα οικονομικά έσοδα του Δήμου μας, ειδικά στη σημερινή  οικονομικά δύσκολη περίοδο που ζούμε.