Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

προμήθεια πέμπτου οχήματος 4Χ4

Μηχανοκίνητα οχήματα

Ο Δήμος μας διαθέτει:
1)    τέσσερα οχήματα 4Χ4.
2)    Ένα απορριμματοφόρο.
3)    Τρία φορτηγά ανατρεπόμενα.
4)    Δύο μίνι μπας των εννέα θέσεων.
 5)   Τρία Ι.Χ. από το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι.
6)    Τρία JCB.
Στο τελευταίο Δημοτικό συμβούλιο ο Δήμαρχος εισηγήθηκε σε περίοδο ισχνών αγελάδων, όπως διαλαλεί, την προμήθεια πέμπτου οχήματος 4Χ4.
Ίσως, αυτό να προορίζεται για χρήση από τον ίδιο, ώστε να έχει την ευχέρεια να ανεβαίνει και στις ραχούλες του Δήμου. Εξάλλου λόγω πληθυσμιακού κριτηρίου δεν προβλέπεται νομικά διάθεση Ι.Χ. για χρήση από το Δήμαρχο.