Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

Γκάφα η παλιές πρακτικές?

«Καλλικρατικές» πρακτικές

    Συνέβη και το παρακάτω στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων.
    Ο Δήμος έστειλε για ανάρτηση στο πρόγραμμα «Διαύγεια» την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό  65/2011 που ποτέ δεν μπήκε για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
Δεν υπήρχε ούτε στην ημερήσια διάταξη, ούτε μπήκε με την διαδικασία του κατεπείγοντος. 

    Μάλιστα, αναφέρει το απόσπασμα, ότι ψηφίσθηκε και ομόφωνα!!!
    Βέβαια η περιφέρεια την απέρριψε.
    Θα διερωτηθεί κάποιος: Πρόκειται για πλαστογραφία; Θα δούμε