Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011

Προσλήψεις Υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου (Οχτάμηνες)

   Ο Δήμος προκηρύσσει  πέντε (5) θέσεις από τις οχτώ (8), που έλαβε απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, για σύμβαση ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα με τις κάτωθι ειδικότητες:
  • Τέσσερεις (4) εργάτες, υποχρεωτικής εκπαίδευσης
  • Ένας οδηγός, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης