Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

Χρηματοδοτήσεις Δήμων το μήνα ΙούνηΧρηματοδοτήσεις Δήμων το μήνα Ιούνη

         Χρηματοδότηση από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους για λειτουργικές δαπάνες  κ.α:
                        ΔΗΜΟΙ                                                                 EYΡΩ
1) ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ :            174.562,31
2) ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ :                                253.271,16
3)  ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ :                                139.514,03
4) ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ :                                      376.384,62
     5) ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ :                           1.644.425,66
     6)  ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ :                                227.412,76
7)  ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ :                              137.450,82
8)  ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ :                                275.034,332)  Χρηματοδότηση για παρεμβάσεις Πυροπροστασίας:
                    ΔΗΜΟΙ                             ΕΥΡΩ
1)  ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:             51.500
 2) ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:                  63.600
      3) ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:         85.600
4)  ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:           76.000
5)  ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:            65.400
6)  ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:            52.100
 7) ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:           35.700
      8) Β. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:   66.900