Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2012

«Αποχιονισμός Τοπικών Κοινοτήτων»

Καλή η προσπάθεια του Δήμου για τον αποχιονισμό των δρόμων του Συρράκου με μηχανήματα ιδιωτών, ανεξάρτητα αν παθαίνουν  βλάβες κάποια οχήματα που διαβαίνουν το δρόμο, λόγω των συνεχών κατολισθήσεων. Θα θέλαμε  να πληροφορηθούμε την νόμιμη διαδικασία επιλογής του ιδιώτη εργολάβου, το ποσό  αμοιβής του.
          Περιμένουμε από το Δήμαρχο να αντιμετωπίσει με την ίδια ευαισθησία τους δρόμους και άλλων τοπικών Κοινοτήτων, όπως του Αμπελοχωρίου και Ραφταναίων. Υπάρχουν και από αυτές τις Τοπικές Κοινότητες δημότες που διαθέτουν αντίστοιχα μηχανήματα
    Μιας και αναφερόμαστε για αποχιονισμό, τα μηχανήματα του Δήμου τα οδηγούνε υπάλληλοι του Δήμου με δίπλωμα ή ιδιώτες που θα «προσληφθούνε» μελλοντικά; Και όταν τα μηχανήματα «βγαίνουν» έξω από το δρόμο, ποιος πληρώνει τις ζημιές