Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012

«Φύλακες» Συρράκου

        Πριν τον ¨Καλλικράτη¨ η Κοινότητα Συρράκου καλούσε τους ενδιαφερόμενους δημότες να υποβάλλουν γραπτώς την επιθυμία τους να απασχοληθούν τους χειμερινούς μήνες ως «φύλακες» του χωριού. Κατόπιν σε συνεδρίαση το Κοινοτικό Συμβούλιο όριζε (και όχι με απόφαση του Προέδρου της Κοινότητας) τους «φύλακες»  και το χρηματικό ποσό της αμοιβής τους.
        Απ’ ότι γνωρίζουμε φέτος  δεν καλέστηκαν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αιτήσεις, ούτε υπάρχει μέχρι τώρα απόφαση οργάνου του Δήμου για ορισμό ατόμου. Προφανώς οι φετινοί «φύλακες» του Συρράκου, αν υπάρξουν, αλήθεια Αντιδήμαρχε του Συρράκου υπάρχουν; θα εκτελέσουν τα καθήκοντά τους αμισθί ή με φιλοδωρήματα φίλων;
       Νέος διαχωρισμός των δημοτών σε υμετέρους και ημετέρους.   
        Άλλα χωριά δεν χρειάζονται «φύλακες»; Και αν χρειάζονται δεν υπάρχουν αντίστοιχοι ενδιαφερόμενοι δημότες όπως αυτοί από το Συρράκο;