Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012

«ΜΟΥΣΕΙΑ ΣΥΡΡΑΚΟΥ»

Τα δύο Λαογραφικά μουσεία του Συρράκου παραμένουν κλειστά. Η πρώην Κοινότητα Συρράκου μπόρεσε και έφτιαξε το ένα, πέτυχε την δωρεά του άλλου, αλλά το πιο σημαντικό, τα είχε ανοιχτά στους επισκέπτες.
    Ο «Καλλικρατικός» Δήμος Β. Τζουμέρκων το 2012 δεν μπορεί να τα καταστήσει λειτουργικά; Φαντάσου να χρειαστούν και συντήρηση! Ο Συρρακιώτης Αντιπρόεδρος του φορέα διαχείρισης του μουσείου, τι κάνει; Αρκείται στον τίτλο του Αντιπρόεδρου ως «ανταμοιβή» της υποψηφιότητάς του, στις τελευταίες δημοτικές εκλογές