Σάββατο, 7 Απριλίου 2012

ΠΟΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ;


ΠΟΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ;
          Σχετικά με την προμήθεια υλικών ύδρευσης για το έτος 2012 του Δήμου.
          Στην πρώτη δημοπρασία απορρίφτηκε  ο   μειοδότης και ωφελήθηκε ο Δήμος, γιατί δεν είχε «δώσει»  μεγάλη έκπτωση (12%).
          Στη δεύτερη δημοπρασία απορρίφθηκε ο πρώτος μειοδότης,  αν  και είχε δώσει την μεγαλύτερη έκπτωση(42%), να υποθέσουμε ότι δεν ήταν «αρεστός»;  όπως ο δεύτερος μειοδότης  που την πήρε με 25%.
          Ο Δήμος πρέπει να έχει ξεκάθαρες και σταθερές θέσεις, που θα έχουν να κάνουν με το καλό του Δήμου και μόνο.