Πέμπτη, 3 Μαΐου 2012

Αιτήσεις δωρεάς διανομής τροφίμων 2012


Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερόμενων φορέων υλοποίησης των προγραμμάτων δωρεάν διανομής τροφίμων στους απόρους της χώρας στις Περιφερειακές Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, παρατείνεται έως και την 30η Ιουνίου 2012 αντί της 31ης Μαρτίου 2012 που ορίζεται με την υπ' αριθ. 22830/05-04-2012 κοινή υπουργική απόφαση περί επιλεξιμότητας δικαιούχων δωρεάν διανομής.
       Η αντίστοιχη προθεσμία για την αποστολή του μητρώου δικαιούχων από τις Περιφερειακές Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής παρατείνεται από την 30η Ιουνίου 2012 στην 31η Αυγούστου 2012.
       Ας ελπίσουμε  οι Δημοτικοί «Άρχοντες», στη νέα διανομή τροφίμων, να  ανταποκριθούν ικανοποιητικά στο έργο τους, συμβάλλοντας στην αποφυγή νέων  διαμαρτυριών (προφανώς δίκαίων) από τους Δημότες.
       Δημοτικοί «Άρχοντες», η διανομή τροφίμων δεν πρέπει να αποτελεί προεκλογικό «εργαλείο» και ειδικά την σημερινή εποχή