Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012

ΚΑΤΑΤΜΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ


Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30/4/2012, το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορούσε την αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος .
Η συγκεκριμένη αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος, περιελάμβανε μεταξύ των άλλων και τις παρακάτω προμήθειες ανά είδος, χρηματικό ποσό, κατά πρώην Δημοτική ενότητα:
Α) 1) Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Πραμάντων         15.000,00 €
     2) Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Κατσανοχωρίων  25.000,00 €
     3) Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Τζουμέρκων        10.000,00 €
     4) Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε.  Κοινοτήτων        10.000,00 €
                                                                              Σύνολο     60.000,00 €

Β) 1) Προμήθεια αδρανών υλικών Δ.Ε. Πραμάντων               15.000,00 €
    2) Προμήθεια αδρανών υλικών Δ.Ε. Κατσανοχωρίων         15.000,00 €
    3) Προμήθεια αδρανών υλικών Δ.Ε. Τζουμέρκων                25.000,00 €
   4) Προμήθεια αδρανών υλικών Δ.Ε. Κοινοτήτων                  10.000,00 €
                                                                             Σύνολο     65.000,00 €

Γ) 1) Προμήθεια σκυροδέματος Δ.Ε. Πραμάντων                   10.000,00 €
    2) Προμήθεια σκυροδέματος Δ.Ε. Κατσανοχωρίων             10.000,00 €
    3) Προμήθεια σκυροδέματος Δ.Ε. Τζουμέρκων                   10.000,00 €
                                                                             Σύνολο     30.000,00 €Οι παραπάνω προμήθειες :Οικοδομικών υλικών, αδρανών υλικών και σκυροδέματος, κοστολογούνται στο συνολικό ποσό των 155.000,00 €. Μία ρεαλιστική έκπτωση των 20%, θα απέφερε στον Δήμο περίπου 30.000,00 € όφελος. Με το ποσό της έκπτωσης των 30.000,00 € δίνονταν η δυνατότητα στο Δήμο να καλύψει άλλες ανάγκες.
Συμφωνούμε με την αναγκαιότητα προμήθειας των υλικών, διαφωνούμε με την διαδικασία ανάθεσης και όχι δημοπράτησης, ειδικά αυτόν τον καιρό της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας.