Κυριακή, 9 Σεπτεμβρίου 2012

Διαχείριση κληροδοτήματος «Σπυρίδωνος Μπαλτατζή»Πως τα κατάφερε ο Δήμαρχος και επέτρεψε να φτάσουν τα «φέσια» του ενοικιαστή του κτιρίου στα 60.000,00 €;
          Χωρίς χρήματα γιατί υλοποίησε «μαϊμού» διαδικασία προικοδότησης κοριτσιών;
          Γιατί δεν κατάσχεσε τον εξοπλισμό του κτιρίου, όταν έγκαιρα ενημερώθηκε  για την απομάκρυνση του   από τους μισθωτές;
          Γιατί εντός μηνός (όπως νομικά μπορούσε) δεν διεκδίκησε την κατάσχεση του απομακρυσμένου εξοπλισμού, ανεξάρτητα από το μέρος που  τον είχε τοποθετήσει  ο ενοικιαστής ;
          Πως θα διεκδικήσει τώρα τα «φέσια»;
          Μήπως κάτι άλλο συνέβη και δεν το γνωρίζουμε;