Κυριακή, 9 Σεπτεμβρίου 2012

«Ρουσφέτια»Παράγινε η χρήση μηχανημάτων  του Δήμου  για εξυπηρέτηση επιλεκτικά ιδιωτών και πιθανόν και με υλικά του Δήμου, όλα στο βωμό της άγρας ψήφων!
          Ασφαλιστικές δικλείδες προβλέπονται στον «Καλλικράτη»;