Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

Έμμισθος Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης


        Υπερψήφισε η Δημοτική Παράταξη του Δημάρχου τον προϋπολογισμό έτους 2013 της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου. Στον προϋπολογισμό προβλέπεται για πρώτη φορά  αντιμισθία - αμοιβή του προέδρου της, κ. Λάνταβου Αλκιβιάδη, με το ποσό των 500  € μηνιαίως. Η παράταξή μας, λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, μειοψήφισε.