Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

Πρόεδροι Νομικών προσώπων


Άλλαξαν οι Πρόεδροι τριών εκ των τεσσάρων Νομικών Προσώπων του Δήμου. Επικράτησαν οι δημόσιοι υπάλληλοι είτε του στενού, είτε του ευρύτερου Δημόσιου  τομέα (ΕΛΤΑ,ΔΕΗ)

Από την  αρχή του έτους 2013 οι ανωτέρω πρόεδροι των Νομικών Προσώπων δικαιούνται δίμηνη ετήσια άδεια. Ας σημειωθεί πάντως ότι στον τομέα της εκπαίδευσης  δεν προτιμήθηκε για τα Νομικά πρόσωπα, είτε της Πρωτοβάθμιας είτε της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Δημοτικός Σύμβουλος του δημόσιου τομέα, αλλά υπάλληλος των ΕΛΤΑ.

Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο τους.

Οι τρεις νέοι πρόεδροι Νομικών προσώπων δε θα αμείβονται. Ο τέταρτος της Κοινωφελούς, που παρέμεινε ο ίδιος, θα αμείβεται.