Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ


Την ίδια προσφιλή τακτική που τήρησε ο Δήμος για τις προμήθειες του 2012, δρομολογεί και για το οικονομικά δυσχερέστερο των προηγούμενων ετών 2013.

          Οι κατατμήσεις των προμηθειών στα χρηματικά όρια των αναθέσεων είναι εμφανείς στον κατωτέρω πίνακα:

Α) Σκυρόδεμα

Δημοτική Ενότητα  Πραμάντων                                 10.000€

Δημοτική Ενότητα Τζουμέρκων                                     9.350€

Δημοτική Ενότητα Κατσανοχωρίων                     5.000€

                                                          Σύνολο      25.000€.


Β) Οικοδομικά υλικά

Δημοτική Ενότητα Πραμάντων                             15.000€

Δημοτική Ενότητα Κατσανοχωρίων                   18.000€

Δημοτική Ενότητα Τζουμέρκων                                   10.000€

Δημοτικές Ενότητες Κοινοτήτων                                 10.000€

                                                          Σύνολο      53.000€.

Γ) Φωτιστικά εξωτερικών χώρων

Δημοτική Ενότητα Πραμάντων                              5.000€

Δημοτική Ενότητα Κατσανοχωρίων                   15.000€

                                                          Σύνολο      20.000€.


Δ) Αδρανή υλικά

Δημοτική Ενότητα Πραμάντων                              5.000€

Δημοτική Ενότητα Κατσανοχωρίων                    6.400€

Δημοτική Ενότητα Τζουμέρκων                                   15.400€

Δημοτικές Ενότητες Κοινοτήτων                                   5.000€

                                                          Σύνολο      32.000€.

 

                                                Γενικό σύνολο   130.000€.


          Το συνολικό άθροισμα των ανωτέρω προμηθειών είναι στο ποσό περίπου των 130.000€. Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε, μία έκπτωση της τάξεως τουλάχιστον του 40%  θα απέδιδε οικονομικό όφελος στο Δήμο, στο ποσό περίπου των 50.000 €.

          Η ίδια τακτική δρομολογείται στο Δήμο για το 2013, τόσο στην εκτέλεση έργων, όσο και στην ανάθεση υπηρεσιών.

          Άσε το κράτος να κάνει περικοπές στις χρηματοδοτήσεις προς τους Δήμους, λεφτά υπάρχουν.

          Το νόμιμο δεν είναι πάντα οικονομικό και ρεαλιστικό.