Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Την παραίτησή του από τη θέση του αντιπροέδρου και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Β. Τζουμέρκων, υπέβαλλε ο κος Άγγελος Βάσιος , καταγγέλλοντας για μεθοδεύσεις το δήμαρχο κο Ι. Σεντελέ, σε βάρος των συμβούλων της μειοψηφίας. Συγκεκριμένα ο κος Βάσιος αναφέρει ότι ενώ μέχρι πριν λίγες ημέρες οι συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής εξελίσσονταν σε κλίμα καλής συνεργασίας, που είχε ως αποτέλεσμα το σύνολο των αποφάσεων που πάρθηκαν, να είναι ομόφωνες κατά 90%, ο δήμαρχος τελείως ανεξήγητα, για τους δικούς του προσωπικούς λόγους, επέλεξε την όξυνση! Έδωσε εντολή να μην αποστέλλονται μέσω του παραρτήματος γραφείου του δήμου, που λειτουργεί στη Βρυσούλα Ιωαννίνων, τα απαραίτητα σχετικά έγγραφα με τα προς συζήτηση θέματα των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής (μελέτες – τεχνικές περιγραφές κ.λ.π.), όπως γίνονται μέχρι τώρα. Στο εξής επιτρέπει να δοθούν έγγραφα μόνο ύστερα από γραπτή αίτηση στην έδρα του δήμου και αφού ετοιμαστούν, ξανά επίσκεψη στην Πράμαντα για παραλαβή αυτοπροσώπως και ενυπόγραφα. Όλα αυτά το πολύ εντός τριών ημερών. Δηλαδή μετά από τη συνεδρίαση. Απαγόρευσε στη γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής να ενημερώνει τους συμβούλους της αντιπολίτευσης και τηλεφωνικά (όπως γίνονταν μέχρι τώρα) για την ημερομηνία της συνεδρίασης. Οι συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αντί της 11.00ης π.μ. ή απογευματινών ωρών που γίνονταν μέχρι τώρα, καθιερώθηκαν να γίνονται στις 8.30 π.μ. στην Πράμαντα. Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση ενημερώθηκαν τα μέλη της αντιπολίτευσης δύο ώρες μετά τη διεξαγωγή της, ενώ στην τελευταία συνεδρίαση της 22-5-2013 κατά την επίσκεψη του κου Βάσιου στο χώρο της συνεδρίασης, βρήκε να συνεδριάζουν χωρίς να υπάρχει απαρτία (παρόντα τρία από τα επτά μέλη).

 

                                                                            Άγγελος Βάσιος

                                                                       Δημοτικός Σύμβουλος