Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2013

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

Πέρασε και το φετινό καλοκαίρι.
            Αρκετοί ήταν οι επισκέπτες στα χωριά μας, αλλά δύσκολα έμπαιναν στο χορό, στις μεν Τοπικές Κοινότητες που τα όργανα ήταν πληρωμένα από φορείς, γιατί  απουσίαζε η διάθεση εξ αιτίας της  γενικότερης δυσχερούς  συγκυρίας, στις δε Τοπικές Κοινότητες που τα όργανα δεν ήταν πληρωμένα και έπρεπε να πληρώσουν οι ίδιοι,
γιατί  δεν υπήρχε η οικονομική δυνατότητα.
            Οι βλάβες του δικτύου ύδρευσης ήταν συχνές και με διάρκεια σε αρκετές Τοπικές Κοινότητες. Επίσης  πλήθυναν τα κρούσματα «απαλλοτριώσεων» δημοτικών εκτάσεων από ιδιώτες, με τη σιωπηλή συναίνεση  του Δήμου, λόγω των επερχόμενων δημοτικών εκλογών.
            Στο βωμό του προεκλογικού αγώνα ακόμη και εκκλησιαστικές επιτροπές, με μεροληπτικές διαδικασίες, βράβευσαν το Δήμαρχο και συμβούλους της παράταξής του για το  «ενεργό» ενδιαφέρον τους.
            Οι αναθέσεις έργων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομική αιμορραγία του Δήμου, ξεπέρασαν τις εβδομήντα. Όποιος ψηφοφόρος χρειάζεται κάποιο έργο, έστω ιδιωτικό, όπως τοιχοποιία, τσιμεντόστρωση κ.τ.λ. είναι «ευκαιρία», αρκεί  να το ζητήσει προσωπικά από τον κ. Δήμαρχο (για ευνόητους λόγους)  και θα εκτελεσθεί.
             Το προβλεπόμενο θεσμοθετημένο όργανο  των λαϊκών συνελεύσεων ενεργοποιήθηκε σχεδόν μόνο στις πρώην Κοινότητες (υπήρχε παράδοση) και απουσίασε ακόμη και από την έδρα του Δήμου, που είναι η Πράμαντα. Όλα έγιναν και γίνονται  σιωπηρά για να μη δίνουμε «δικαίωμα» να μας κρίνουν οι δημότες, ούτε να θέτουν δημόσια ζητήματα και τα ακούν και οι άλλοι. Η δημοκρατική λειτουργία του Δήμου στο αποκορύφωμα της.
            Οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι συνεχίζουν για άλλη μία χρονιά να αντιμετωπίζουν προβλήματα και από φέτος προστέθηκε και το θέμα των βοσκήσιμων στρεμματικών εκτάσεων, με καμία παρουσίαση και παρέμβαση του Δημάρχου στα αρμόδια όργανα (ΟΠΕΚΕΠΕ), αν και καλέστηκε.
             Η αδρανοποίηση του Δημάρχου στην επίλυση των προβλημάτων του Δήμου αναδεικνύεται και από το γεγονός της επίσκεψης των επαγγελματιών της Πράμαντας  στον κ. Περιφερειάρχη για τα χάλια της 2ης επαρχιακής οδού, χωρίς τη συμμετοχή και παρουσία του Δημάρχου. Πιθανόν ο κ. Δήμαρχος είχε να ασχοληθεί με άλλα πιο σημαντικά ζητήματα του Δήμου, όπως είναι τα θεατρικά.
Ανεξάρτητη Δημοτική κίνηση Β. Τζουμέρκων

  Αργύρης Γιάννης